Spartacus Forlag

Heimat - et tysk familiealbum

Hvordan kan man vite hvem man er hvis man ikke forstår hvor man kommer fra?

Skrevet av redaksjonen, Spartacus forlag.


Forfatter Nora Krug ble født flere tiår etter naziregimets fall, men krigen preget likevel oppveksten hennes i Karlsruhe i Sør-Tyskland. Krug visste lite om sin egen families rolle i krigen, for selv om alle de fire besteforeldrene levde, snakket de aldri om den.


Også på skolen fortsatte krigen å kaste lange skygger:


“Vi lærte aldri teksten til nasjonalsangen. Vi lærte aldri gamle folkesanger. Vi strevde med å forstå betydningen av Heimat. Hvordan kan man vite hvem man er hvis man ikke forstår hvor man kommer fra?”

Fra Heimat - et tysk familiealbum.


Som voksen flyttet hun til USA, og med Tyskland mer på avstand ble trangen til å få vite mer så sterk at hun begynte å stille alle spørsmålene hun ikke hadde turt å stille som liten. Det ble starten på boka Heimat, en grafisk bok om Krugs familie, om helt vanlige, sivile tyskere under krigen. For hva betyr egentlig det tyske ordet Heimat? Hva er hjemme når hjemlandet ditt har vært ansvarlig for noen av de største krigsforbrytelsene i moderne tid? Har man lov til å ha hjemlengsel etter et slikt land?Heimar (´haima:t): Et begrep som betegner et sted eller et landskap, enten mentalt fremstilt eller virkelig, som man ... forbinder med en umiddelbar fornemmelse av gjenkjennelighet. Denne erfaringen ... overføres fra generasjon til generasjon, gjennom familien og andre institusjoner, eller gjennom politiske ideologier. I alminnelig bruk viser HEIMAT også til stedet (forstått som landskap) hvor man fødes ...

Fra Heimat - et tysk familiealbum.


Heimat har blitt en uvanlig bok, både i form og innhold. Nora Krug er illustratør og tegneserieskaper, og Heimat er en gjennomført visuell bok, mer som en tegneseriebok enn en klassisk dokumentarbok. Og det har blitt en bok som strekker seg langt utover en enkelt tysk familie:


- Det er umulig å skille det politiske fra det personlige. Vi er alle skapt av tiden og historien vår, sier Nora Krug til Aftenposten.