ISBN: 9788230401200
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Innb.

ANDRE UTGAVER:
Norske middelalderballader
Innb. (2011)
  

Astrid Nora Ressem

Norske middelalderballader.

Bind 2. Ridderballader. Kjempe- og trollballader
Dette verket gir en enestående mulighet til å bli kjent med nesten halvannet tusen melodier som har vært brukt ved framføringer av norske middelalderballader. Balladene er fortellende viser med opphav i middelalderen og tilhører en internasjonal sjanger med motiver og parallelle historier i mange europeiske land.
Melodiene har ofte kommet i skyggen av den store mengden innsamlede balladetekster. Variasjonsrikdommen er stor i bade tekstene og melodiene, men melodioppskriftene viser kanskje en enda større kreativitet og glede over personlige utforminger. De bringer oss nærmere det lokale, familiære og personlige i den tradisjonelle balladesangen.

Bokverket er planlagt i fire bind, og gjengivelsen oppfyller strengt vitenskapelige krav. Det første bindet inneholdt melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Bind 2 er viet ridderballadene, f.eks «Bendik og Årolilja», og kjempe- og trollballadene, som «Roland og Magnuskongen» og balladen om «Åsmund Frægdegjæva». Det tredje bindet skal ta for seg melodiene til skjemteballadene, mens det siste bindet blir et registerbind.


Utgitt i samarbeid med Norsk Folkeminnelag og det tidligere Norsk visearkiv, som nå er en del av Nasjonalbiblioteket.

Andre bøker av samme forfatter
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 1.
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 3
Astrid Nora Ressem
Siste bind i verket som samler middelalderballadene våre


Astrid Nora Ressem er musikkviter og har i mange år arbeidet med de norske middelalderballadene.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere