Margit Løyland - Spartacus Forlag
Margit loyland

Margit Løyland

Margit Løyland er historikar og førstearkivar i Riksarkivet. Ho har særleg arbeidd med lokalmiljø, rettsutvikling, sosialhistorie og religion i tidleg moderne tid, og har skrive fleire bøker og artiklar.

Titler av Margit Løyland