Nar industrisamfunnet blir verdensarv

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230401101
  • Innb.:Heftet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2014
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Hans Jakob Ågotnes / Randi Barndon / m.fl.

Når industrisamfunnet blir verdensarv
Bidragsyterne:

Gunnstein Akselberg, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Randi Barndon, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Randi Bårtvedt, direktør ved Hardanger og Voss Museum.
Asbjørn Engevik, arkeolog ved Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen.
Peter Forràs, stipendiat ved Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Erik Fossåskaret, førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.
Rønnaug Indregard
Karen Kipphoff, professor ved Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold.
Siri Skjold Lexau, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Owe Ronström, professor ved institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen, Uppsala Universitet, Campus Gotland.
Torunn Selberg, professor i kulturvitenskap, Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Roger Strand, professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.
Hans-Jakob Ågotnes, historiker og førsteamanuensis i kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

 

Hans Jakob Ågotnes er førsteamanuensis i kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.
Les mer om forfatteren

Randi Barndon er arkeolog og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.
Les mer om forfatteren

Asbjørn Engevik er arkeolog ved Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, UiB.
Les mer om forfatteren

Torunn Selberg er professor i kulturvitenskap, Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Les mer om forfatteren