Kvinner i vikingtid

Pris: 399,-

Köp
 • info
 • ISBN 9788230401293
 • Innb:Heftet med klaffer
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2014
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Nancy L. Coleman / Nanna Løkka

Kvinner i vikingtid
Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjon­er kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

Bidragsyterne er fra ulike fagfelt; arkeologi, historie, religionshisorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mennene hadde innflytelse og politisk makt.

Innhold:

 • Forord av Nancy Coleman og Berit Ås
 • Vikingtidskvinnen i ettertidens lys. Av Nanna Løkka
 • Nøglekvinderne. Av Pernille Pantmann
 • Kvinnor i sagorna. Av Auður Magnúsdóttir
 • Women at the Thing. Av Alexandra Sanmark
 • Female Traders and Sorceresses. Av Helge Sørheim
 • Women in the Landscape. Av Marianne Moen
 • En kvinne velger gudsbilde. Av Gro Steinsland
 • Kaupangs kvinner. Av Unn Pedersen
 • The Urban Woman. Av Charlotte Hedenstierna-Jonson og Anna Kjellström
 • Kvinder og klær. Av Birgit Thomsen
 • Textiles from Dublin. Av Frances Pritchard
 • Samiska och nordiska kvinnor. Av Inger Zachrisson
 • Women and Identities. Av Judith Jesch
 • Kvinnenamn. Av Nancy L. Coleman
 • Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. Av Else Mundal
 • Kvinnors arv och ägande. Av Birgit Sawyer
 • En kvinnelig helt. Av Karoline Kjesrud
 • Etterord av Berit Ås 

 

 

Nancy L. Coleman lektor emerita på Hamar katedralskole og prosjektleder for sagakvinnesenteret Frøyas hus (Kvinneuniversitet
Les mer om forfatteren

Nanna Løkka er forskningskoordinator på Senter for kultur- og idrettstudiar ved Høgskolen i Telemark.
Les mer om forfatteren