Dialog og danning

Pris: 329,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400227
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2006
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Vekt:0.28
  • Sideantall:192
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:21
  expand_more
Inga Bostad / Tove Pettersen

Dialog og danning

Det filosofiske grunnlaget for læring

Dialog og danning er en artikkelsamling der forfatterne ser på det filosofiske grunnlaget for kunnskapsformidling i skolen: Hvordan kan vi oppnå kunnskap? Hva er danningens mål? Hva slags verdier formidles til barn og unge?

Interessen for filosofi i skoler og barnehager er stadig økende, en utvikling som åpner for refleksjoner rundt nye former for læring. Dette er bakgrunnen for Dialog og danning, en artikkelsamling som setter søkelyset på det filosofiske grunnlaget for kunnskap og læring.
Artiklene tar opp ulike temaer omkring kunnskap og danning: Hvordan forstår vi kunnskap? Hvordan kan vi oppnå kunnskap? Hvordan oppfatter vi den som skal lære, og hva er danningens mål?
En filosofisk innfallsvinkel til dialog og danning inviterer også til betraktninger om hvilke betingelser som må være til stede for å skape tillitsfulle, trygge og utviklende læringssituasjoner.
Forfatterne søker ikke å komme med endelige svar, men å stimulere til refleksjon over hva slags dialog vi fører med barn og unge, hva slags verdier og hvilken innsikt vi formidler til dem, og hvilke danningsideer som ligger bak.

Inga Bostad er førsteamanuensis i filosofi og viserektor ved Universitetet i Oslo.
Tove Pettersen er førsteamanuensis i filosofi og forskningsleder ved Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo. Samtlige bidragsytere er knyttet til de filosofiske fagmiljøene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


format_quote

"Kryss i taket for denne boken! For nå er det ikke lenger bare pedagogikken som henvender seg til filosofien. Nå kommer også filosofien til pedagogikken. Og dermed er det åpning for fruktbar utveksling på tvers av fagmiljøer og fakulteter og til beste for den skole, de lærere og den elevflokk som opptar oss." Geir Knudsen, Apollon

format_quote
format_quote

format_quote

Inga Bostad  
Les mer om forfatteren

Tove Pettersen  
Les mer om forfatteren