Den vitale byen

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230401651
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utg.år:2015
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
John Pløger / Jonny Aspen

Den vitale byen
Hva er det som gjør en by vital? Og kan man planlegge for en vital by?

Byen er et sted hvor ulike krefter utspiller seg. Mennesker møtes, bygninger bygges og parker anlegges. I løpet av de siste tiårene har man i Skandinavia ønsket å utvikle levende byer, byer som ser vakre ut, og som folk kan bo og trives i. Men har byplanleggingen i tilstrekkelig grad tatt høyde for at alt ikke kan planlegges og designes på forhånd? Og vet byplanleggerne hva som gjør byen vital?

Vitalismen er en filosofisk strømning med røtter hos Nietzsche, Bergson og Simmel. Livets krefter, menneskenes ønsker og vilje, både individuelt og i samspill, danner basis i den mangslungne vitalistiske filosofien.

Byen er bevegelse, begjær og affekter i spill. Den er ikke statisk, men i konstant endring. I denne boka argumenterer forfatterne for at byutviklingen i dag må ta opp i seg den vitalistiske filosofien og ta byens vitalisme, dens omskiftelighet og endringstakt alvorlig.

Den vitale byen – hvordan vil den egentlig se ut?John Pløger er ansatt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder (UiA).
Les mer om forfatteren

Jonny Aspen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren

Fler titler av John Pløger