Da det personlige ble politisk

Pris: 349,-

 • info
 • ISBN 9788230400814
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2013
  • Kategorier:Historie | Politikk og samfunn
  • Sideantall:240
  • Språk:Norsk
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Hilde Danielsen

Da det personlige ble politisk

Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet
I løpet av noen få hektiske år på 1970-tallet engasjerte titusener av norske kvinner -og menn seg kampen for å endre den rådende kjønnsordningen. Den nye kvinnebevegelsen målbar ideer som endret det norske samfunnet. De holdninger og praksiser vi i dag har til familieliv, samliv og foreldreskap, måten de fleste i dag tenker omkring kjønnsroller og likestilling, springer ut av bevegelsene på 1970-tallet og reaksjonene på disse. Idealer og normer for hva det vil si å ha et godt og fritt liv endret seg og det samme gjorde synet på hva som er politikk og hvor grensene går mellom det private og det offentlige.

1970-tallets kvinnefrigjøring er et myteomspunnet kapittel i norsk historie og forfatterne av denne antologien viser på en underholdende måte hvorfor så mange engasjere seg i kvinnebevegelsen."da det personlige ble politisk" tar opp motivene, metodene og meningene som kom til uttrykk i kvinne- og mannsbevegelsens streben etter å skape et mer rettferdig og friere samfunn.

Redaktør: Hilde Danielsen
Forfattere: Jan-Kåre Breivik, Hilde Danielsen, Tone Hellesund, Ingrid Birce Müftüoglu, Synnøve Skarsbø Lindtner.

 

Hilde Danielsen er forsker ved UNI Rokkansenteret i Bergen.
Les mer om forfatteren