Spartacus Forlag

OK BOOMER og andre ting du kan si til onkelen din om klima

Nora Heyerdahl gir deg et lynkurs i selvforsvar mot klimahersketeknikker, sånn at du også kan vinne din neste diskusjon om norsk olje, resirkulering og hvem som egentlig har skylden for klimakrisa.

Skrevet av redaksjonen/ Spartacus forlag


Nora, hvorfor skrev du denne boka?

– Jeg kjenner mange som tar med egen plastpose på butikken fordi de er opptatt av klima, men som ikke klarer å vinne en diskusjon om norsk oljepolitikk i familieselskap. Det finnes mange bøker om hvor ille livet på jorda kommer til å bli. Jeg tror ikke ungdommer trenger flere av dem akkurat nå. Jeg ville skrive en pragmatisk håndbok for dem som trenger litt håndfast kunnskap og en peptalk for å tørre å ta praten i sin familie.

 

Hva er viktig når man vil påvirke en «onkel»?

– Hvis man vil overbevise ham om å ta klimaet på alvor, er det aller viktigste å behandle ham med respekt. Få fram hvor stor vitenskapelig konsensus det er om at klimaendringene faktisk skjer, og forklar på en hyggelig måte hvorfor dette er viktig for deg! Du har kanskje lyst til å drive gården videre, men er redd for at det skal bli vanskelig hvis det blir mer ekstremvær? Du er redd for at du ikke skal kunne gå på ski når du blir gammel?


Hva betyr «OK Boomer»?

– Oppsummert er «Ok boomer» en meme som strekker seg fra «whatever, ingen bryr seg om at du mener alt var bedre før» til «dere har ødelagt økonomien og klimaet, og nå må vi rydde opp». Dette er jo ikke noe unge driver og sier til voksne, Og jeg tror heller ikke at det er noen god strategi å si dette til en klimafornektende onkel. OK Boomer er først og fremst noe unge sier til hverandre når vi skal himle med øyne over voksne som ikke forstår. Sånn er den også ment som tittel på boka. Det er et signal til andre unge, som er målgruppen for boka. De skjønner greia, tro meg.


Men i hvor stor grad er dette en generasjonskonflikt?

– Mer enn halvparten av klimagassutslippene har kommet de siste 30 årene. Det betyr at siden premieren på Seinfeld har menneskeheten gjort like mye skade på klimaet som vi rakk å gjøre i hele menneskehetens historie før det. Da dagens godt voksne var unge hadde det vært mye enklere å kutte nok utslipp hvert år for å holde oppvarmingen under 2 grader, enn det det er i dag. Det er lett å forstå at det ble sånn, men jeg synes at vi som er unge nå må få lov til å påpeke at det er helt ufattelig urettferdig at de voksne fortsetter å skyve ansvaret over på oss. De godt voksne som har makta i dag burde handlet tidligere, og de bør i hvert fall handle nå – for oss.

 

Hvem er egentlig alle disse onklene du viser til?

– Det er selvfølgelig mange onkler som gjør mye bra for klimaet og som behandler nieser og nevøer utmerket i diskusjoner. Mange «klimaonkler» er også tanter, mødre eller fotballtrenere. For enkelhets skyld snakker jeg om «onkler» i denne boka. Når jeg gjør det, er det for å beskrive to tendenser: Unge er mer opptatt av klima, mer endringsvillige og tror mer på klimaendringer enn det godt voksne gjør. Samtidig er

menn mindre opptatt av klima enn kvinner. Dette er godt dokumentert. Ifølge Klimaundersøkelsen 2019 fra Cicero anser menn klimaendringer i mindre grad som menneskeskapte, er mindre bekymret, er mindre opptatt av å endre egen adferd og er mindre villige til å støtte klimapolitikk enn det kvinner er. Det er også flest menn som fornekter klimaendringene, og det er vanligere jo eldre de blir. Og dette er en gruppe med stor makt i samfunnet. Hvis alle klarer å hjelpe én onkel til å bli litt mer grønn, kan vi flytte fjell i klimakampen!


Vil du forandre holdningene til folk, for eksempel onkelen din, er det viktig å behandle dem med respekt, mener Nora.

Her gir hun deg noen råd:  • Tenk gjennom argumentene dine på forhånd.


  • Vær høflig og hyggelig. Ellers klarer du ikke å endre folks mening.


  • Still onkelen din spørsmål, ikke bare å spy ut fakta og statistikk.


  • Lytt på argumentene han har. Da skjønner han at du ikke vil ham noe vondt.


  • Hvis det blir dårlig stemning, så gi ham en klem!