Spartacus Forlag AS
 
Pressemelding
Mandag 06.06.2016

Ekspertforedrag i morgen: Hva gjør svenskene for å beskytte folk mot giftige kjemikalier?
 
Ethel Forsberg er tidligere sjef for Kemikalieinspektionen i Sverige og har gjort mye for å spre kunnskap og mane til en mye bedre kontroll med kjemikaliene vi omgir oss med i hverdagen. På oppdrag fra regjeringen skal hun nå utrede hvordan man best kan hjelpe små og mellomstore bedrifter til å bytte ut farlige kjemikalier i sine produkter.

Tirsdag 7. juni besøker hun Norge og Tønsberg for å snakke på sommerseminaret til EcoOnline, Norges største fagseminar om helse, miljø og kjemikalier.  Kl 13.45. deler hun sine erfaringer og snakker om arbeidet videre med å vinne kontroll over kjemikaliene som truer både helse og miljø. Er det i det hele tatt mulig for myndigheter å holde tritt med Kjemikalieindustrien?  Her kan du lese en forhåndsomtale av programmet.

Hennes bok «Giftig! Om kjemikalier, plast og våre barn» har vakt stor interessse og oppmerksomhet i Sverige, hvor både presse og sivilsamfunn har et ganske annet fokus på disse utfordringene enn vi ser her hjemme. Hvorfor er vi nordmenn så likegyldige til at industrien får behandle oss som forsøkskaniner?

Om noen ønsker en prat med
Ethel Forsberg under besøket i morgen, kontakt infosjef Eivind Løvdal Refsnes i Spartacus forlag. (eivind@spartacus.no, mob 92462464 ) eller Kjell Einar Hamnesi EcoOnline (Mobile:  +47 92 60 13 13, kjell.einar.hamnes@ecoonline.com)

Ethel Forsberg
Om hvordan vi kan unngå farlige kjemikalier i hverdagen
er tidligere Generaldirektør for Kemikalieinspektionen i Sverige

For nærmere info eller vurderingseks, kontakt:

Informasjonssjef Eivind Løvdal Refsnes
eivind@spartacus.no /  mobil 924 62 464.
  Spartacus Forlag AS
Postboks 6673 St Olavs Plass
N-0129 OSLO
Telefon: 22 44 56 70
Telefax: 22 44 46 50
Web: www.spartacus.no
Epost: post@spartacus.no
EPOSTTEKSTENGAARHER