Årets forfattere | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
 
Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Ofte omtalt som den franske gastronomiens far
Trond Hofvind
Lett sidelent middelklassemedlem med varig svekket gjennomføringskraft ved møtekollisjoner med eliten
Arne Klyve
Samfunnsviter med innsydd
kneprotese,drømmer
om en fremtredende plass i Herremiddagens
polonese.

Øystein Morten
er forfatter og religionshistoriker fra universitetet i Oslo
Norman Ohler
er en kritikerrost, tysk forfatter og journalist.
Jon Severud
Konseptløs og fremdeles
trassrøykende, nå også pensjonert
og utvandret filolog som ikke lenger kan
omdømmebygges.

Cecilie Winger
Erfaren sakprosaforfatter for barn.Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere