Ola Didrik Saugstad
Håndbok for småbarnsforeldre
Kumano-Ensby, Kumano-Ensby
En hakkespettbok
Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Smak er dannelse

Øystein Morten
Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere