Tor Åge Bringsværd
Er han en historisk skikkelse eller kun en mytisk figur?
Friedrich Nietzsche
Nietzsches samlede verker - for første gang på norsk!
Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche
Nietsche kutter båndene til romantikken
Friedrich Nietzsche
Et sluttpunkt og et høydepunkt i forfatterskapet
Adorno, Horkheimer
Filosofiske fragmenter

Friedrich Nietzsche
Nietzsches mest kjente bok, den han selv mente var den viktigste
Roland Barthes
Gripende i all sin enkelhet
Friedrich Nietzsche
Vitenskapen som her kalles «munter», er ulik all annen vitenskap

Friedrich Nietzsche
Hvem har skapt «godt» og «ondt»?
Friedrich Nietzsche
Tragediens fødsel er Nietzsches første bok

Friedrich Nietzsche
Eller hvordan filosofere med hammeren
Friedrich Nietzsche
En hyllest til livet og kreativiteten
Friedrich Nietzsche

Jørgen Sandemose
Gjennomgang av pensum til Ex.phil med særlig henblikk på essays
Harry Frankfurt
Bryr vi oss lenger om hva som er sant?

Friedrich Nietzsche
I Morgenrøde skimter vi både den unge og den modne Nietzsche
Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Smak er dannelse
Nielsen, Linneberg, Hansteen, Viken
En innføring i sentrale begreper

Anders Ehnmark
Antonio Gramscis slutninger
Lægreid, Skorgen
17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Rasmussen, Severud
Om meningen med livet

Inga Bostad
Tvil, tiltro, skeptisisme
Michel Foucault
Arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket
Ludwig Wittgenstein
En fascinerende inngang til Wittgensteins verden

Paola de Cuzzani
Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi
Deleuze, Guattari
Kapitalisme og schizofreni

Claude Lévi-Strauss
Det gåtefulle fenomenet "totemisme"
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder
Egil A. Wyller
Diktningens tale

Gressgård, Meyer
Elleve tekster om det andre
Rune Nydal
Introduksjon til vitenskapsfilosofi etter Kuhn
Jacques Derrida
Autoritetens mystiske begrunnelse

Torgeir Skorgen
Rasetenkningens historie
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Anders Johansen
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundres hermeneutikk

Slavoj Zizek
Tankevekkende og underholdende
Gunnar Schrøder Kristiansen

Øyvind Pålshaugen
Vitenskapskritiske essays

Asdal, Brenna, Moser

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?
Michael Polanyi
En introduksjon til taus kunnskap

Espen Schaanning
Etterkrigstidens idéhistorie
Steven Shapin
Leseren føres videre inn i den moderne vitenskapens gjennombrudd
Michel Foucault
Med etterord av Espen Schaanning

Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger
Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Isabelle Stengers
Om vitenskapenes forhold til demokratiet

Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet
Egil A. Wyller
En løpende kommentar
Søren Kierkegaard
«Kjærlighet tror alt – og blir dog aldri betatt»

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Asdal, Brenna, Moser
Bruksanvisninger til Donna Haraway
Ludwig Wittgenstein
Dette er filosofen Ludwig Wittgensteins eneste dagbok

Eivind Røssaak
Essays og samtaler
Ingvald Bertelsen
Oppslagsbok for examen philosophicum og examen facultatum
Ernest Gellner

Viggo Rossvær
Hverdagsbilder og randsoneerfaringer
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Stene-Johansen, Eliassen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Meyer, Soleim
Finnes det noe evig, allmennmenneskelig ved kjærligheten?

Øyvind Pålshaugen

Espen Schaanning
Foucault og historisk praksis

Immanuel Wallerstein
Om samfunnsfagenes historiske opprinnelse og utvikling.
Bakke, Julsrud
Med McLuhan som guide
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken

Knut Stene-Johansen
Casanova, Cyrano, Valmont, Don Juan
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Eriksen, Eliassen
Habermas og Lyotard – En antologi

Brügger, Eliassen og Kristensen (red.)

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Arisholm, Laugerud
En 1600-talls antologi

Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene
Hall Bjørnstad
15 samtaler om det å filosofere i 90-årene

Arne Kommisrud
Forklaringer i Max Webers historiske sosiologi
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Hans Jørgen Hurum
Et oppgjør med likegyldighetens dogmer

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Eivind Tjønneland
Med utgangspunkt i Ibsens fem siste skuespill

Espen Schaanning
Rapporter fra et tårn
Jean-François Lyotard
Lov, form, begivenhet
Per Strømholm
Idéhistorie og vår livsverden

Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk
Helge Ole Bergesen
«Håpet kan gjenvinnes ved å lese denne boken!» Jan Egeland

Sejersted, Olden-Jørgensen
Holberg har også et omfattende historisk forfatterskap.
Sollund, Tønnessen, Larsen
Råskap mot dyr og natur i antropocen
Gundersen, Lending
Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

Jens E. Kjeldsen
Det visuelles rolle i overtalelseskunsten
Hagen, Koppen, Skagen
Hilde Sandvik
En studie av folkelig deltakelse

Øyvind Pålshaugen
Studier i utførelse av filosofi
Krefting, Maurseth
Arven fra opplysningstiden
Lunde, Witt
Totalitære og post-totalitære diskurser

Jørgen Sandemose
Tre essays om Karl Marx’ hovedverk
Bostad, Pettersen
Det filosofiske grunnlaget for læring
Torgeir Skorgen
Nordiske perspektiver på Bakhtin

Thomas Krogh
Filosofene strides om hvordan vi skal beskrive fenomenet tidSpartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere