ISBN: 9788230401859
Status: I salg
Utgivelsesår: 2017
Innbinding: Hft.
  


Snart er vi alle pasienter

Medikalisering i Norden
 
Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere? Eller har vi bare blitt flinkere til å gjenkjenne sykdom? Kanskje er det samfunnets forståelse av hva som er normalt og unormalt som har endret seg?

Stadig flere av våre livsområder og problemer blir forstått gjennom biomedisinske forklaringsmodeller og behandles av helsevesenet.
I denne antologien undersøker forskere fra Norge, Sverige og Danmark medikalisering i Norden fra ulike faglige perspektiver og ser på hvilke sosiale og kulturelle trekk som spiller inn. Er det noen særegne sider ved Norden som bidrar til å forme vår mentalitet i en stadig «sykere» retning?

Bidragsytere er Kjersti Bale, Hanna Bornäs, Svend Brinkmann, Birgitta Haga Gripsrud, Bjørn Hofmann, Thomas Johansson, Johannes Lunneblad, Mari Lye, Ylva Odenbring, Aina Olsvold, Anders Petersen, Knut Stene-Johansen og Lisbeth Thoresen.


Innhold:

Snart er vi alle pasienter: Medikalisering i Norden fra vugge til grav. Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen og Kari Nyheim Solbrække

Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden. Ole Jacob Madsen

Barn og foreldre i diagnosesamfunnet – ADHD som case. Aina Olsvold

Brottsoffer och förövare: Diskursiva strategier för att hantera våld i skolan. Thomas Johansson, Johannes Lunneblad och Ylva Odenbring

Antidepressiv medicin som identitetskonstruktion: And so what? Anders Petersen

»Att inskolas som vuxen« – medikaliseringen av unga vuxnas psykiska lidande i Sverige. Hanna Bornäs

Sunnhetens dominans. Knut Stene-Johansen og Mari Lye

Gentestingens framvekst. Om arvelig brystkreft, førlevelse og overlevelse i en norsk kontekst. Birgitta Haga Gripsrud og Kari Nyheim Solbrække

Døden på nordiske sykehjem – medikalisert? Lisbeth Thoresen

Sorg i diagnosekulturen. Mellom symptombeskrivelse og litterært uttrykk. Kjersti Bale og Hilde Bondevik

Medikalisering og overdiagnostikk i et nordisk perspektiv. Bjørn Hofmann

Medikaliseringens dimensioner: En epilog. Svend Brinkmann 

PRESSE
 


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere