ISBN: 9788243001770
Status: I salg
Utgivelsesår: 2000
Innbinding: Hft.
  


Studentenes håndbok i fagkritikk

Råd fra studenter til studenter om hvordan man som fersk student kan legge an et kritisk perspektiv på hvordan reproduksjonen av kunnkap skjer på et universitet.
Inneholder historikk om fagkritikk, presentasjoner av sentrale vitenskapsteoretikere, samt informasjon om emner som pensumfastsettelser, eksamen- og studentevaluering, studieteknikk og studentorganisering.


PRESSE
 


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere