ISBN: 9788243004603
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  


Miljøatlas

Analyser og løsninger
Visualiserer på en enkel måte alle miljøproblemene som truer planeten i dag.
Gjennom 150 kart og grafer gir denne boka et unikt bilde av hvilke faktorer som påvirker miljøet mest, og hvor problemene er størst. Disse visuelle framstilingene gir meget nyanserte og ofte overraskende bilder av klodens tilstand.

Atlaset inneholder også 42 artikler skrevet av internasjonale miljøeksperter. I første del av boka kan vi lese om hva som truer planeten i dag, i andre del om hva som kan redde den.

Kartene og grafene er tegnet på bakgrunn av statistikk fra blant annet FN og EU. De er utformet av kartografer tilknyttet FNs miljøprogram.

Utgitt i samarbeid med Le Monde Diplomatique Norge.

PRESSE
«Boka, en delikat trykksak i stort format, er et funn for den som raskt vil sette seg inn i global oppvarming, truet biologisk mangfold og forringing av dyrkbar jord.»
Prosa

«Le Monde Diplomatique og Spartacus forlag har i samarbeid nylig utgitt et informativt miljøatlas som lettfattelig forklarer mekanismene – i hav og på land og i luft – i nord og i sør. I korte artikler med forståelige illustrasjoner og grafer forklares kompliserte prosesser og dominoeffektene mellom disse. Det blir begripelig hvordan en tilsynelatende bagatellmessig temperaturøkning forstyrrer økobalansen med katastrofale følger for jordas kapasitet til å fø en stadig økende befolkning med mat og vann.»
Berit Dahl, Arendals Tidende


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere