Varulv - Spartacus Forlag

I uminnelige tider har man snakket om mennesker med evnen til å forvandle seg til dyr, noe som kalles hamskifte. I vikingtiden var berserkene fryktede krigere som i kampens hete visstnok kunne skifte ham og bli til ulver eller bjørner.


Varulven er ofte et tragisk vesen, dømt til å leve med angsten for å skade sine medmennesker når hamskiftet kommer. Men i de tilfellene hvor forvandlingen skjer av fri vilje, kan han rett og slett være et blodtørstig uhyre.


Det finnes flere måter å bli varulv på. Ofte dreier det seg om en forbannelse som en trollkjerring eller et naturvesen har kastet på noen som straff for en urett. Han – for varulver er nesten alltid menn – blir da dømt til å løpe som ulv i skogen i sju år.


Det hendte at gravide kvinner tydde til trolldomsknep for å døyve fødselssmertene, som å krype gjennom fosterhinnen til et føll. Dette gjør riktignok fødselen smertefri, men siden barnet har kommet til verden med magisk hjelp, blir det dømt til å være varulv hvis det er en sønn, eller mare hvis det er en datter.


Man kan bare befri varulven fra forbannelsen ved å drepe ham med en sølvkule, eller ved at en som står ham nær, kaller varulven ved hans rette navn. En tredje mulighet er at han i ulveham angriper en svanger kvinne og river ut og fortærer fosteret – noe som gjorde at gravide før i tiden gikk omkring i konstant frykt og sjelden ble overlatt til seg selv. Det var nok at en annen var sammen med kvinnen, om det så bare var et barn, for å holde varulver unna.


En del trollkyndige forvandlet seg til ulv eller bjørn av egen fri vilje. Ofte gjorde de det for å ta en blodig hevn over en fiende mens de var i dyrehammen. Det kunne også hende at folk valgte å leve som ulv i trange tider når det var smått med mat, for som ulv var det lettere å nedlegge en del bytter.