Torgeir Skorgen - Spartacus Forlag

Torgeir Skorgen

Torgeir Skorgen er dr. art., førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere utgitt en antologi med Högjendiktninger ("Kom no, eld!", Samlaget
1996) og tallrike andre oversettelser og artikler om norsk og tysk lyrikk, filosofi og idéhistorie.

Arbeider med: Ut fra sine forskningsarbeider og publikasjoner om tysk romantikk og idealisme (Hölderlin, Herder, Schiller, Kant) har Skorgen søkt å begrunne en humanistisk tilnærming til aktuelle fenomen som rasisme, nasjonalisme,
orientalisme, identitet og interkulturell forståelse.

Forskningsinteresser: Skorgen har hele tiden forsøkt å vise hvordan disse problemstillingene aktualiserer en rekke tradisjonelle humanistiske metodikker og forskningsfelt som hermeneutikk og mentalitetshistorie. Skorgen har
dessuten utgitt en rekke artikler om forholdet mellom diktning, sannhet og utopi.

Titler av Torgeir Skorgen