Rune Nydal - Spartacus Forlag

Rune Nydal

Rune Nydal er stipendiat i vitenskapsfilosofi ved NTNU i Trondheim.

Han er interessert i de undersøker av vitenskapen som tar utgangspunkt i den konkrete vitenskapelige praksis. De mest interessante og originale bidrag finner vi innenfor feltet "Science and Technology Studies" (STS). Noe av det mest spennende med feltet er at det ufordrer våre tilvante måter å forfølge normative diskusjoner. Det er imidlertid ikke avklart hvilke normative implikasjoner vi kan trekke ut fra sentrale STS innsikter.

Spørsmålet må forfølges teoretisk såvel som empirisk. Min empiriske innfallsport er den molekylærbiologisk forskningen som følger etter avslutningen av humane genomprosjekt.

Titler av Rune Nydal