Ola didrik saugstad

Ola Didrik Saugstad

Ola Didrik Saugstad er professor i barne-sykdommer ved Universitetet i Oslo og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Saugstad er Norges mest internasjonalt siterte barnelege noensinne.

Han ble barnelege i 1984 og har siden det arbeidet ved Rikshospitalet. Fra 1986 har han vært overlege i nyfødtmedisin og fra 1991 professor. Som leder av Pediatrisk Forskningsinstitutt har han bygget opp og ledet Norges største forskningsmiljø på barnesykdommer. Han var medlem av Statens ernæringsråd i åtte år.

Ola Didrik Saugstad holder foredrag over store deler av verden. Han er engasjert av WHO i kampen for å redusere den globale nyfødtdødeligheten. Han har mottatt en rekke norske og internasjonale priser for sin forskning om nyfødte og for tidlig fødte barn.

Han har tidligere skrevet Når barnet er født for tidlig (1991, 1999, 2006), Barnets første leveår (Spartacus 2007) samt et stort antall artikler og kapitler i bøker.

Titler av Ola Didrik Saugstad