Marthe Hommerstad - Spartacus Forlag
Marthe hommerstad

Marthe Hommerstad

(f. 1975) er Ph.d. i historie fra Universitet i Oslo. Hommerstad har de siste årene vært tilknyttet flere forskningsprosjekter ved UiO med fokus på Grunnloven, politisk deltakelse og demokratisering etter 1814.

Hun bidro i 2010 i antologien "Demokratisk teori og historisk praksis".
For tiden arbeider hun med en biografi om Christian Magnus Falsen