Kim Hjardar - Spartacus Forlag
Kim hjardar

Kim Hjardar

Kim Hjardar (1966) er historiker og lektor med hovedfag i vikingtid og nordisk middelalderkultur fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring med formidling av vikingtiden gjennom tekst, bilder og levendegjøring, og har tidligere blant annet utgitt Vikinger i krig (Spartacus 2011/2016) sammen med Vegard Vike. For den mottok de strålende kritikker og Sagaprisen i 2012.

Titler av Kim Hjardar