Ingvild Øye - Spartacus Forlag
Ingvild oye

Ingvild Øye

Professor i mellomalderarkeologi ved Universitetet i Bergen og tidlegare direktør ved Bryggens Museum i Bergen.

I forskinga si har ho særlig vore opptatt av agrar arkeologi og rurale kulturlandskap, byarkeologi og kvinne- og kjønnsproblematikk. Av bøker har ho m.a. gitt ut Driftsmåter i vestnorsk jordbruk ca. 600–1350, Sogndal bygdebok, mellomalderdelen, Textile Equipment and its Working Environment. Bryggen in Bergen c. 1100–1500, Middelalderbyens agrare trekk, Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtiden til 2000-årsskiftet, del 1, og Jorda blir levevei, i første bindet av Norges landbrukshistorie. 
Ho har også omfattande røynsle som redaktør, mellom anna som medredaktør av Strilesoga. Regionsoge for Nord- og Midthordland. 

Titler av Ingvild Øye