Friedrich Nietzsche - Spartacus Forlag
Friedrich nietzsche

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsches (1844–1900) tenkning har satt dype og varige spor i moderne europeisk kultur. Han retter i sin filosofi en skarp og grunnleggende kritikk mot den vestlige metafysikken og den borgerlige moralen og selvtilfredsheten. Men han er langt fra bare en immoralist. Han leder leseren inn paradoksenes labyrinter og skaper et idéunivers preget av flertydighet og bevegelighet. Nietzsches forfatterskap lar seg derfor vanskelig kategorisere. Han fremstår som en aforismens mester, utkledd i de forskjelligste kostymer. Han er filolog og filosof, Antrikrist og Dionysos, sannsiger og vitenskapsmann. 

Titler av Friedrich Nietzsche