Felix Guattari - Spartacus Forlag

Felix Guattari

Félix Guattari studerte både farmasi og filosofi, var i mange år politisk aktivist på ytterste venstrefløy. Tidlig ble han knyttet til den psykiatriske klinikken La Borde utenfor Paris, som miljøarbeider og seinere som psykoanalytiker med bakgrunn i tradisjonen rundt Jacques Lacans "École freudienne". (Guattari ble ferdig utdannet lacansk analytiker i 1969.) Sist, men ikke minst hadde han også vært en drivkraft innenfor grupperinger som forsøkte å videreutvikle den særegne franske strømningen som går under betegnelsen "institusjonsanalyse"

Begynte å samarbeide med Gilles Deleuze i 1969. Boken Anti-Ødipus er det første resultat av samarbeidet, som ialt resulterte i fire på hver sin måte oppsiktsvekkende arbeider.

Titler av Felix Guattari