Amund Pedersen - Spartacus Forlag
Amund pedersen

Amund Pedersen

Amund Pedersen, f. 1981, er master i historie fra Universitetet i Oslo. Han er Rådgiver på prosjektet «Historiske toll- og skipsanløpslister» som er tilknyttet Norsk Lokalhistorisk Institutt. Han har vært tilknyttet prosjektet «1814-grunnloven – Historisk virkning og sosial forankring» som vitenskaplig assistent siden 2011. Han er også forfatter på Kragerø bys historie som utgis høsten 2015.