Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230400883
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utg.år:2012
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:216
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Ståle Olsen

Virker straff?

En viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg.   

I denne boka gir en rekke fagfolk sine bidrag til en bredere forståelse av norsk kriminalomsorg. Kapitlene spenner fra hvordan arkitektur i fengselsbygg påvirkes av den til enhver tid rådende ideologi innen kriminalomsorgen til betydningen av de tiltak som gis domfelte som gjennomfører straff — om dette er arbeid, undervisning eller andre tilbud.

Dagens kriminalomsorgspolitikk har grunnlag i et stortingsdokument som kalles Straff som virker – mindre kriminalitet, tryggere samfunn. Denne boka er en gjennomgang av kriminalomsorgens ulike sider og stiller spørsmål med om alle politikkområder er tilstrekkelig begrunnet, vitenskapelig holdbare og tar hensyn til de historiske erfaringer vi har med de ulike strafferegimer.

Virker straff?
er en viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg.   

Ståle Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og seniorrådgiver i Kriminalomsorgen.
Les mer om forfatteren