Verdier og konflikt

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000568
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:1995
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:236
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Arne Kommisrud

Verdier og konflikt

Forklaringer i Max Webers historiske sosiologi

Max Weber, kanskje den mest betydningsfulle samfunnsteoretiker i dette århundre, gis i denne boken en grundig behandling. For første gang på norsk gis en grunnleggende innføringen i hans omfattende teoretiske univers.

Max Webers arbeider oppfattes ofte som splittet i ulike deler; kultur- og religionssosiologi, statsvitenskapelige emner, vitenskapsteori osv. Denne boka ønsker å gi et mer helhetlig bilde hvor både hans metodologi og substansielle problemstilling settes i sammenheng med den moderne historieforskningens gjennombrudd. Webers verdianalytiske metode ble utviklet for å organisere det enorme historiske materialet som på hans tid var blitt tilgjengelig som utgangspunkt for en komparativ analyse av grunnleggende historiske utviklingslinjer.
Den røde tråd i framstillingen er inspirasjonen fra Marx og Nietzsche — spenningsfeltet mellom de mer predeterminerte historiske linjer og det tilfeldige og verdimessig kaotiske. Forfatteren gir en omfattende og helhetlig fortolkning av Webers arbeider, og belyser samtidig alternative tankemåter i historisk sosiologi. Metodologien rekonstrueres i detalj, og drøftes ut fra sentrale historiske problemer som overgangen fra den gammel-israelittiske kultus til jødedommens monoteisme og sivilisasjonsbygging versus klan-, stamme- og mafiavesen, statsbygging og forholdet mellom religiøs og politisk fundamentalisme. Webers interesse for særtrekk i russisk historie vies et eget kapittel.

Arne Kommisrud er statsviter og Øst-Europa-forsker.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Arne Kommisrud