Vare hemmelige soldater 1

Pris: 149,-

  • info
  • ISBN 9788243008977
  • Innb.:Heftet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2014
    • Forlag:Spartacus
    expand_more
Tor Jørgen Melien

Våre hemmelige soldater

Del 1 : andre verdenskrig

Dette første Bindet i Meliens verk tar for seg spesialstyrkene i Storbritannia under krigen, og legger stor vekt på tungtvannsaksjonen på Vemork.


De norske spesialstyrkene er omgitt av betydelig hemmelighold, og offentligheten vet lite om deres virksomhet. Etter den kalde krigen har styrkene høstet internasjonal anerkjennelse for sin deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Denne serien på tre bøker letter på sløret og skildrer spesialstyrkenes historie fra 1940 og fram til våre dager. Våre hemmelige soldater viser de ulike avdelingenes utvikling og skildrer konkrete hendelser fra operasjoner i felt, på sjøen og i luften.

Dette første bindet tar for seg de norske spesialstyrkene i Storbritannia under andre verdenskrig. Påfølgende bind beskriver spesial styrkene under den kalde krigen og til sist operasjoner i Afghanistan. Bøkene er rikt illustrert med unike fotografi er, ofte tatt av soldatene selv.

\"\"
«En sterk femmer …»

Bjørn Sigurd Larsen, Trønder-Avisa


\"\"«Melien gir et godt innsyn i spesialstyrkenes verden»
Sten Inge Jørgensen, VG

Tor Jørgen Melien er forsker, forfatter og kommandørkaptein.
Les mer om forfatteren