Totalitet og metode

Pris: 298,-

 • info
 • ISBN 9788230400319
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2008
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:310
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Jørgen Sandemose

Totalitet og metode

Tre essays om Karl Marx’ hovedverk

Boka er en innføring Marx´ metode i Kapitalen. Kapitalen har sin skjebne bak seg og de beste ut sikter foran seg: Boka ble misforstått fra første stund, også blant Marx’ politiske tilhengere som fikk ham overtalt til å innføre utillatelige forenklinger i noe av stoffet. De som har interessert seg for å forstå hva Kapitalen egentlig inneholder, har utgjort et mindretall.

Bare religiøse fundamentalister vil i dag i fullt alvor legge Charles Darwin til side. Det er et av formålene med denne boka å vise at noe liknende gjelder for dem som vil avskrive hovedverkene til Karl Marx.

Boka er også et innlegg i en debatt om hvordan praktisk politikk skal forstås og begrunnes. Det nytter ikke å handle politisk hvis det ikke skjer fra rasjonelle og reflekterende metodiske utgangspunkter. Særlig viktig er dette med hensyn til den islam- og/eller religionsfikserte samfunndebatten.

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i den internasjonale Marx-debatten i mange år, og har tidligere utgitt bl.a Stat, religion, økonomi - Karl Marx og kapitalismens former (Aschehoug forlag 2002).

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.
Les mer om forfatteren