Thomas Piketty forklart - ISBN 9788243009165 - Spartacus Forlag
Thomas piketty forklart

Pris: 199,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243009165
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2014
  • Vekt:0.148
  • Sideantall:100
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:32
  expand_more
Jesper Roine

Thomas Piketty forklart

Kapitalen i det 21. århundret, sammendrag og nordisk perspektiv
Den franske økonomen Thomas Pikettys 970-siders bok om kapitalen i det 21. århundre har på kort tid fått et sjeldent gjennomslag i samfunnsdebatten verden over. Den tidligere prisvinneren i økonomi Paul Krugman har sagt at det ”antagelig er den viktigste boken om økonomi i dette tiåret”.

Denne sammenfatningen av hans bok er skrevet av den svenske nasjonaløkonomen Jesper Roine, og forklarer Pikettys forskning, resonnement og forslag til tiltak. Den plasserer også hans bok i en nordisk kontekst og analyserer hva hans resultater og teorier betyr for oss.

Viktige spørsmål i boken er:
• Hvorfor har Pikettys forskning fått et slikt gjennomslag?
• Hvilke synspunkter forfekter han?
• Hvilket empirisk materiale ligger til grunn for hans analyser?
• Hvordan argumentere han for sitt syn?
• Hva kan man kritisere ham for?
• Hva betyr hans resultater og teorier for de skandinaviske land?

Et hovedpoeng for Roine er at Pikettys verk ikke må reduseres til å bli en partipolitisk pamflett, som venstresiden er for og høyresiden mot. Han legger stor vekt på å løfte fram de faktiske funnene alle nå må forholde seg til og som legger nye premisser for den videre debatten om verdifordeling i samfunnene våre.

Jesper Roine foreleser i nasjonaløkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm. Sammen med sin kollega Daniel Waldenström har han skaffet til veie de svenske dataene til Thomas Pikettys The World Top Incomes Database, der mye av det empiriske materialet til Kapitalen i det 21.århundre er hentet fra.


Oversetter: Poul Henrik Poulsson

Jesper Roine Jesper Roine foreleser i nasjonaløkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm.
Les mer om forfatteren