Temaer i biologisk utviklingsteori

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000209
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1993
  • Kategorier:Populærvitenskap
  • Sideantall:148
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Harald Martinsen / Dag Smørvik

Temaer i biologisk utviklingsteori

Modeller for utvikling -sosial samhandling -kommunikasjon -persepsjon

Temaer i bioligisk utviklingsteori er en bok som henvender seg til alle som interesserer seg for barns utvikling. Boken legger særlig vekt på de grunnleggende spørsmål som utviklings-psykologien alltid må beskjeftige seg med. Blant annet diskusjonen om det biologiske grunnlaget for barns utvikling, de tidlige erfaringers betydning og forholdet mellom det biologiske og det sosiale.

Boken er satt sammen av kapitler som hver på sin måte kaster lys over moderne utviklings-psykologi. Det blir gjort rede for det grunnlaget som dagens forskning bygger på, og hvordan dette skiller seg fra tidligere tiders tilnærmingsmåter.

Harald Martinsen  
Les mer om forfatteren

Dag Smørvik  
Les mer om forfatteren