Tankebaner

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000629
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1995
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:150
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Hall Bjørnstad

Tankebaner

15 samtaler om det å filosofere i 90-årene

Hvilke problemer er egentlig 90-årenes filosofer opptatt av? Hvorfor filosoferer filosofene? Hvordan preger filosofenes teori deres egen filosofiske praksis? Har filosofene et ansvar som intellektuelle?

Hall Bjørnstad presenterer i denne boken 15 av Norges fremste tenkere. I samtaleform kretses det rundt ulike spørmål som enten er for store eller uhåndterlige til at man til daglig hører filosofene snakke særlig mye om dem.

Vi møter et bredt utvalg tenkere; både gamle og unge, fagfilosofer og intellektuelle fra andre disipliner. Emnene spenner fra analytisk filosofi over metafysikk til estetisk teori, men fokus er hele tiden rettet mot hva det vil si å filosofere i 90 årene.

Boken er en omarbeidet og utvidet versjon av en serie intervjuer i Morgenbladet høsten 1994 - sommeren 1995.

Hall Bjørnstad har avlagt eksamener i økonomi, matematikk og filosofi.
Les mer om forfatteren