Storbyene i kunnskapsokonomien

Pris: 329,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400081
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2005
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:333
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Eirik Vatne

Storbyene i kunnskapsøkonomien

Arena for kunnskapsdeling og nyskaping

Hvilke forbindelser er det mellom storbyene og den nye økonomien? Hvorfor er det særlig i storbyene vi ser vekst i næringer som leverer kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester? 

Økonomisk aktivitet i Norge har endret karakter fra industriell produksjon til produksjon og spredning av informasjon og tjenester. Forfatterne av «Storbyene i kunnskapsøkonomien» tar for seg de teoretiske begrunnelsene for overgangen til kunnskapssamfunnet og analyserer hvilken rolle bysamfunnet har i en slik økonomi.

Hvorfor er det særlig i storbyene vi ser vekst i næringer som leverer såkalte kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester? Og hvor i landets fire største byer lokaliseres slike tjenesteforetak? Er foretak i de største byene mer nyskapende enn det vi kan observere i andre deler av landet? Og hva kan lokale og sentrale myndigheter gjøre for å fremme kunnskapsutvikling og nyskaping?

Eirik Vatne er professor ved Norges handelshøyskole.
Les mer om forfatteren