Stats og kommunalkunnskap 1

Pris: 228,-

 • info
 • ISBN 9788243003392
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2005
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:140
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Nina Sandberg

Stats- og kommunalkunnskap

En innføring

Utvidet og revidert utgave av Sandbergs populære lærebok, som gir en pedagogisk og instruktiv innføring i det norske politiske og administrative systemet. På en enkel og oversiktlig måte gir den grunnleggende kunnskap om statsapparatets oppgaver, oppbygging og virkemåte.Sentrale temaer som behandles, er Stortingets, regjeringens og sentralforvaltningens struktur og funksjon, lokale organers formål, oppgaver og organisasjonsformer, samt innholdet i den korporative kanal. Forholdet mellom stat, fylkeskommune og kommune behandles utførlig, i tillegg til en redegjørelse for grunnbegrepene i statsvitenskapen.

Boken henvender seg særlig til studenter på høyskolenivå

Nina Sandberg er statsviter og har undervist i stats- og kommunalkunnskap ved Høgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren