Sovjetiske krigsfanger i norge 1941 1945

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400432
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2009
  • Kategorier:Historie, andre verdenskrig | Historie
  • Sideantall:434
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Marianne Neerland Soleim

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945.

Antall, organisering og repatriering

Denne boken gjør historien om de sovjetiske krigsfangenes skjebne i Norge tilgjengelig for et bredere publikum. Forfatteren legger vekt på enkeltskjebner og andelen kvinner og barn blandt fangene. Nordmenns erindringer og møte med krigsfangene står sentralt.

Omlag 100 000 krigsfanger fra Sovjetunionen ble tvangssendt til Norge i 1941-1945. De ble satt inn i utbyggingen av Nordlandsbanen, riksvei 50 (E6) og tunnelbygg og brukt i etableringen av befestninger og flyplasser. Hvor kom de fra, hvor mange var de og hvilken skjebne møtte dem under og etter krigen?

Sovjetiske krigsfanger ytte en betydelig innsats i byggingen av infrastruktur i Norge under 2. verdenskrig. Norge mottok netto investeringer fra okkupasjonsmakten og en gratis arbeidsstokk på i alt 150 000. For nordmenn representerte overføringen av det store antallet sovjetiske krigsfanger et brutalt møte med tysk krigsfangepolitikk. En krigshverdag som i utgangspunktet utviklet seg på Østfronten, med mishandling og utsulting av krigsfanger, ble overført hit til landet.

Boken trekker fram noen enkeltskjebner blant krigsfangene og de sivile tvangsarbeiderne. Den er basert på forfatterens doktoravhandling og er den grundigste framstillingen av de sovjetiske krigsfangene i Norge. Boken belyser også norsk erindringspolitikk i etterkrigsårene og flytting av sovjetiske ofre til krigsgravstedet Tjøtta.

Kåret til en av de 10 mest betydningsfulle bøker om krigen av Norsk sakprosafestival 2015.

Juryens begrunnelse: De om lag 100 000 sovjetiske krigsfangene som tyskerne brakte til landet for å bruke som slavearbeidere på festningsverker, vei og jernbanebygging, ble fort glemt etter 1945. Den kalde krigen hadde gjort tidligere allierte til fiende. Det ble fort en allment akseptert sannhet at de fleste av dem havnet i Stalins leire og døde etter at de ble repatriert. I Den røde armé var det forræderi å la seg ta til fange. Marianne Neerland Soleim bok avkrefter at de fleste ble drept etter hjemkomsten, med hennes grundige bok blir det umulig å betrakte de sovjetiske krigsfangenes skjebne i Norge som et forhold mellom tyske okkupanter og sovjetiske krigsfanger. Boka viser at krigsfangene og deres skjebne er en del av norsk historie.      

Marianne Neerland Soleim er dr.art fra Universitetet i Tromsø.
Les mer om forfatteren