Skolefronten

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230401170
  • Innb.:Heftet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2013
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Vegard Kvam

Skolefronten

Einar Høigård og norske læreres kamp mot nazismen

Historien om Einar Høigård, den eneste universitetetslæreren som mistet livet i kampen mot okkupasjonsmakten.Det skulle ikke gå lang tid fra den tyske okkupasjonen av Norge var et faktum til skolefolk ble beordret til å stille seg lojale overfor en nasjonalsosialistisk nyordning av skolen. Det oppstod strid mellom den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling på den ene side, og lærere som ikke uten videre var villige til å tjene nazistene på den annen side.

Det var lektoren og historikeren Einar Høigård som trakk opp de politiske linjene for de norske lærernes motstandskamp. Han ledet aksjonsutvalg, utarbeidet paroler, skrev illegale aviser og fungerte som en omreisende rådgiver for skolefolk. Hans virksomhet var av særlig betydning for de strategiske valgene som ble foretatt i sivile motstandsgrupperinger på utdanningsfeltet de første årene under okkupasjonen. For ikke å avsløre sine mange kontakter i hjemmefronten, tok han sitt liv under tysk fangenskap i november 1943.

Historien om Høigård danner grunnlag for en bred drøfting av pedagogiske spørsmål knyttet til et samfunns mål for oppdragelsen. Historien viser hvordan den som kontrollerer utdanningen, har hånd om formidlingen av et samfunns verdier. Den som har hånd om utdanningen, bygger følgelig morgendagens samfunn.

Samtidig med boklanseringen fredag 29.11. ble det avduket det en minneplate over Einar Høigård i Helga Engs hus på Blindern.


«Hva er fundamentene i vårt skolestell – hva er det som ligger til grunn for vårt arbeid – enten vi nå arbeider i folkeskolen eller i den høgre skolen? Jeg tror dette er et spørsmål som det til enhver tid er nødvendig å stanse opp ved og tenke over dersom vår gjerning som barne- og ungdomslærere ikke skal bli vanegjengeri og rutine.»

«Vi er dypt rystet over arrestasjonen av våre 1000 kolleger. Men vi vet at ingen ville beklage mer en de arresterte om vi gav oss. Vi må alle være beredt til å tale det samme som dem, og vi må også være forberedt på at noen av de arresterte gir etter. Men: Heller fengsel enn medlemskap i sambandet.»
Einar Høigård [fra boka]

Vegard Kvam er førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen Bergen
Les mer om forfatteren