Selvskrevet

Pris: 298,-

 • info
 • ISBN 9788243004177
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2007
  • Kategorier:Språk og litteratur
  • Sideantall:188
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Arne Melberg

Selvskrevet

Om selvframstilling i litteraturen

Fra Montaigne til Dag Solstad finnes det en lang tradisjon av forfattere som på ulikt vis framstiller seg selv i bøkene sine. Eksemplene er mange: Stendhal og Strindberg, Proust og Kafka. I denne boken tar Arne Melberg for seg selvframstillere og leser deres tekster.

«Melberg skriver underholdende og innsiktsfullt om den lange rekken av forfattere som har framstilt seg selv i bøkene sine»
Turid Larsen, Dagsavisen

Fra Montaigne til Dag Solstad finnes det en lang tradisjon av forfattere som på ulike måter framstiller seg selv i bøkene sine. Eksemplene er mange: Stendhal og Strindberg, Proust og Kafka, Orhan Pamuk og W. G. Sebald.

Arne Melberg ser i denne boken på forholdet mellom selvbiografi og fiksjon og hevder at dette forholdet, som tradisjonelt har vært betraktet som et enten–eller, også kan ses på som et både–og. Gjennom en essayistisk undersøkelse av fenomenet selvframstilling, viser Melberg oss en litteratur som både er litterær fiksjon og biografisk virkelighet.

Enten han tar for seg selvbiografier og memoarer eller performance-aktivitet og blogging, byr Melberg på en rekke lesninger som viser i hvor stor grad selvframstilling spiller en rolle i all litteratur.

Arne Melberg er professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren