Ruinlandskap og modernitet

Pris: 195,-

 • info
 • ISBN 9788243001213
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:1998
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:220
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Viggo Rossvær

Ruinlandskap og modernitet

Hverdagsbilder og randsoneerfaringer fra et nord-norsk fiskevær

Ruinlandskap og modernitet er en levende skildring og analyse av den moderniserte utkanten. Filosofen Viggo Rossvær fulgte utviklingen over tre år i et lite lokalsamfunn i utkant-Norge – Sørvær helt vest i Finnmark.

Livet i utkant-Norge betraktes gjerne som mangelfullt i forhold til livet i et sentrum. Utkanten representerer alt det storsamfunnet har forlatt, samtidig som den gjerne blir emne for nostalgi og tradisjonsdyrking. Moderniteten synes best i det urbane livet.

Gjennom kontakter med innbyggerne på stedet, og samtaler og diskusjoner om hverdagsliv og arbeid, åpnes blikket for sammenhenger og bruddstykker av en annen offentlighet, en offentlighet som ikke kan fanges i det forfatteren kaller “riksnorske begreper”. Etterhvert trer det fram et bilde av utkanterfaringer – ikke som utslag av en urørt tradisjon eller periferiens tilbakeliggende liv – men som eksempler på utkantenes modernitet.

format_quote

“tross sin beskjedne form vil jeg våge påstanden at den er et av de viktigste bidragene til den distriktspolitiske debatt siden Ottar Brox´ Hva skjer i Nord-Norge? for 33 år siden."
Odd Gjerstad, Lofotposten


"Diskusjoner om sentrum og utkant kollapsar gjerne i trøyttande klisjeer. Viggo Rossvær utvider rammene for dette ordskiftet med boka Ruinlandskap og modernitet.”
Per Anders Todal, Dag og Tid

format_quote

Viggo Rossvær er professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø.
Les mer om forfatteren