Regionenes europa

Pris: 195,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000773
 • Status:I salg
  • Utg.år:1996
  • Kategorier:Historie, alle
  • Sideantall:112
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Noralv Veggeland

Regionenes Europa

Innføring i teori og praksis
Det pågår en sterk regionalisering i Europa: En rekke regioner streber etter større uavhengighet i forhold til nasjonalstaten, og det er satt i gang omfattende regionale samarbeid på tvers av statsgrensene. Regional politikk og planlegging internasjonaliseres – et nytt Europa er i ferd med å vokse fram, politisk, økonomisk og kulturelt .

Denne innføringsboken i temaet “regionalisering”, tegner opp de politiske og økonomiske konturene av det nye Europa-kartet. Forfatteren redegjør for regionaliseringens historiske opprinnelse og gir en oversikt over dens utbredelse og betydning i dagens Europa. Samtidig introduseres sentrale begreper og teorier til hjelp i analysen av «regionenes Europa».

Noralv Veggeland er Cand.real. Professor i europeisk regionalisering og planlegging ved Høyskolen i Lillehammer (HIL).
Les mer om forfatteren