Psykosomatikk hos barn og ungdom - ISBN 9788243000032 - Spartacus Forlag

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000032
 • Status:I salg
  • Utg.år:1991
  • Kategorier:Mat, helse og livsstil
  • Sideantall:188
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Asbjørn O. Faleide

Psykosomatikk hos barn og ungdom

Modeller - teorier - tilfelle

Hovedidéen med boka er å gi leseren en innføring i en holistisk psykosomatisk tenkemåte. Med dette utvidete sykdomsbegrepet understrekes samspillet mellom kropp og sjel, - psykisk og fysisk helse. 

Ut fra et slikt utgangspunkt søker boka å illustrere og forklare kliniske tilfeller av bl.a. astma, anorexia/bulemi og kreft hos barn og ungdom.
Fagfolk og studenter innenfor psykologi og medisin, samt pedagoger og sykepleiere i spesial- og etterutdanning er bokas primære målgruppe, men den vil også være nyttig for andre som vil sette seg inn i denne fremvoksende tilnærmingsmåten til sykdom.
Boka er skrevet på nynorsk, og har bred marg med illustrasjoner.

Asbjørn O. Faleide er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Asbjørn O. Faleide