Politiske bonder

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230401156
  • Innb.:Heftet med klaffer
  • Status:I salg
    • Utg.år:2014
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Marthe Hommerstad

Politiske bønder

Bondestrategene og kampen om demokratiet 1814–1837

Bondestrategene kjempet for en demokratisk utvikling – et viktig steg i norsk politisk historie.

Grunnloven i 1814 ga bønder rett til å delta i valg og på Stortinget som representanter. Men retten skulle omsettes i praktisk politikk, og bøndene møtte flere utfordringer i årene etter 1814 fra politiske motstandere på den nye nasjonale politiske arenaen.

I årene 1814–1837 kjempet bøndene for sin rett til deltakelse og innflytelse i et politisk landskap dominert av embetsmenn. Denne boken viser hvordan de politiske bøndene i den norske statens barndom strategisk arbeidet for medbestemmelse og innflytelse på Stortinget og frem til vedtaket av kommunelovene i 1837. Bondestrategene kjempet for en demokratisk utvikling – et viktig steg i norsk politisk historie.

Marthe Hommerstad er historiker ved Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren