Platon i

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788276940121
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:1995
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:192
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Egil A. Wyller

Platon I

Grunnvisjonen og det Skjønne

Wyller argumenterer i åpningen av dette bindet for at Platons tenkning såvel systematisk som kronologisk gjennomløper tre stadier, – det estetiske stadium knyttet til det Skjønne, det etisk-politiske stadium knyttet til det Gode og det metafysisk-religiøse stadium knyttet til det Ene.

Dette er første av to bind om Platons filosofiske verden. Få andre enn Egil A. Wyller besitter den spennvidde som skal til for veilede leseren gjennom denne tankerikdom samtidig som en redelighet ovenfor Platon selv opprettholdes.
Bindet består av studier som er blitt til gjennom et langt liv i møte med denne tankens forkynner fra Athen.
Wyller argumenterer i åpningen av bindet for at Platons tenkning såvel systematisk som kronologisk gjennomløper tre stadier, – det estetiske stadium knyttet til det Skjønne, det etisk-politiske stadium knyttet til det Gode og det metafysisk-religiøse stadium knyttet til det Ene. På denne triade beror Platons grunnvisjon, som nettopp belyses sammen med det første stadium i foreliggende bind. Dette bindet har dialogene Ion, Symposion og Faidros som sentrale. De to følgende stadier belyses i bind 5: Det Gode og det Ene. Det ligger i den artikkelvise fremstillingsform – som snart er fagvitenskapelig, snart populær, snart oversiktspreget – at temaer og poenger blir gjentatt. Men stoffet er vanskelig og gjentagelsene er ikke mekaniske; de utgjør varianter av samme tema. Og skal Platon kunne la seg tilnærme må det nettopp gjøres gjennom slike varsomt repeterende steg.

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Egil A. Wyller