Nødinnganger. Studier i Asger Jorn - ISBN 9788230400920 - Spartacus Forlag
Nodinnganger studier i asger jorn

Pris: 449,-

 • info
 • ISBN 9788230400920
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utg.år:2014
  • Kategorier:Kunst og kultur
  • Vekt:1.024
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:41
  expand_more
Knut Stene-Johansen

Nødinnganger. Studier i Asger Jorn

Essay

Asger Jorn (1914-1973) er kanskje den viktigste nordiske billedkunstneren siden Edvard Munch.  Knut Stene-Johansen presenterer hans livsverk i en bok som er rikt illustrert med danskens fantastiske bilder.


Asger Jorn (1914—1973) var en av Nordens største billedkunstnere. Hans liv var preget av en omflakkende tilværelse og en ustoppelig skaperevne.

Jorn appellerer i stigende grad til kunstnere så vel som kunstinteresserte i våre dager. Hans kunst fremstår som en invitasjon til å tenke og tale annerledes, om kunsten, om livet og om fellesskapet. Med en usvikelig tro på maleriets fiksjonskarakter fremstår Jorns bilder som nødinnganger, veier til erkjennelse, refleksjon og glede.

For mange er Jorns navn først og fremst forbundet med etableringen av den fargerike, livsbejaende europeiske kunstnerbevegelsen Cobra, og senere med avantgarde-bevegelsen Den Situasjonistiske Internasjonale.

Nødinnganger – Studier i Asger Jorn er den første norske, systematiske presentasjonen av Asger Jorn i bokform. Boken er rikt illustrert med Jorns fantastiske bilder, og inkluderer noen av hans hovedverk. Ved siden av betydningsfulle og kanoniserte malerier legges det også stor vekt på Jorns grafikk. At Asger Jorn også var dypt inspirert av Edvard Munch – ved siden av malere som Klee, Miró, Kandinsky, Picasso og Ensor – kommer til uttrykk i flere av bildene.
Asger Jorn var også forfatter av en lang rekke utgivelser, hvor noen er regelrette kunstverk i seg selv, mens andre bøker har store vitenskapelige ambisjoner og er fulle av sprelske, visjonære tanker.  Den største satsningen var en bokserie med 32 store bind om nordisk folkekunst gjennom 10 000 år. Av ulike grunner er kun deler av dette verket realisert, blant annet en storslagen bok om norske stavkirker.

Med sitt tidvis Jorninspirerte språk og ulike eksperimentelle og essayistiske grep søker Nødinnganger – Studier i Asger Jorn å forstå Jorns mangfoldige, spektakulære og tankemettede univers på dets egne premisser. Det innebærer å lese Jorn opp mot Jorn: ta fatt i underliggende litterære strømninger, ord og begreper, og bevisst la bildene tale dem imot.

Boken er en hyllest til Asger Jorn, en modernist som aldri angret seg.

Knut Stene-Johansen er dr. philos., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren