Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000124
 • Status:Utsolgt
  • Utg.år:1991
  • Kategorier:Kunst og kultur
  • Sideantall:164
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Hroar Klempe

Musikkvitenskapelige retninger

En innføring

Boka retter seg mot den som ønsker å sette musikkforskningen inn i en større intellektuell sammenheng.


Klempe går gjennom vanlige vitenskapsteoretiske retninger som positivisme, popperianisme, fenomenologi, hermeneutikk og kritisk teori, og viser hvordan disse har gjort seg gjeldende i den musikk-vitenskapelige forskningen. På en kort og oversiktlig måte gir han også en innføring i de århundrelange tradisjoner som ligger til grunn for det som i dag kalles musikk- vitenskap.
Boka er forøvrig den første i sitt slag til å gi en samlet fremstilling av hvordan rettninger innen musikkforskningen er blitt påvirket av fransk strukturalisme, semiologi og poststrukturalisme.

Hroar Klempe er dr. art. og amanuensis ved Høgskolen i Hedemark, musikkavdelingen.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Hroar Klempe