Mobilstråling - ISBN 9788243004696 - Spartacus Forlag
Mobilstraling

Pris: 199,-

 • info
 • ISBN 9788243004696
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2009
  • Kategorier:Mat, helse og livsstil
  • Vekt:0.14
  • Sideantall:160
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:31
  expand_more
Walter Kraus

Mobilstråling

Hvordan påvirker mobilstråling og annen høyfrekvent stråling helsen vår? Er det virkelig helt ufarlig å bruke trådløs teknologi?

Denne boka gir innsikt i og informasjon om den mulige helserisikoen fra stråling. På en lettfattelig måte forteller den hva stråling er, og hva den gjør med oss. 

Walter Kraus stiller spørsmål ved Statens stråleverns grenseverdier for stråling. Han ser på ny forskning og er kritisk til myndighetenes bagatellisering av stråleskader. Han etterlyser nye tilnærminger til mobiltelefonbruk og strengere grenser for hva som skal være akseptabel stråledose.

Det er ikke til å komme bort fra at i vår moderne tid blir elektromagnetiske teknologier på en ukontrollert og tilfeldig måte vevd sammen. Hva vil det egentlig si for helsen vår at vi daglig eksponeres for ulike typer stråling? Finnes det en handlingsplan fra myndighetenes side som baserer seg på «worst-case-scenario»? Eller er det slik at det er forbrukeren selv som må ta ansvaret?

Boka stiller spørsmål som få våger å stille. Her får man oppdatert informasjon som bygger på uavhengig europeisk forskning.

Inneholder også et forord ved Olle Johansson, universitetslektor og dosent i neurovitenskap ved Karolinska Institutet og gjesteprofessor ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Walter Kraus er en av de fremste fagpersonene i Norge når det gjelder elektromagnetisk forurensing.
Les mer om forfatteren