Pris: 295,-

 • info
 • ISBN 9788243001299
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:1999
  • Kategorier:Språk og litteratur
  • Sideantall:320
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Hans Erik Aarset / Rolf Gaasland

Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet

Det norsk-klassiske drama 1750-1814

Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet forteller oss om en svært viktig, men glemt, periode i vår kulturhistorie. Boken gjenreiser en epoke i norsk dramakunst og bringer kjente og ukjente dramatekster fram i lyset.

Den norske dramatikken fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1814 er et lite utforsket område i litteratur- og teatervitenskapen. Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet forteller oss om en svært viktig, men glemt, periode i vår kulturhistorie. Boken gjenreiser en epoke i norsk dramakunst og bringer kjente og ukjente dramatekster fram i lyset.

Artikkelforfatterne presenterer dramatikken til velkjente forfattere som Ludvig Holberg og Johan Hermann Wessel, men også mer ukjente størrelser som Niels Krog Bredal, Johan Nordahl Brun og Claus Fasting er blant forfatterne som blir omtalt. Tekstene leses ut fra nyere drama- og litteraturteori. Dramaene settes inn i den klassiske europeiske dramatradisjonen, og i historien om den europeiske teaterinstitusjonen på 1700-tallet.

Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet er en bok for alle som er interessert i 1700-tallets kulturhistorie eller i litteratur- og teatervitenskap. Boken er illustrert.

Hans Erik Aarset er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU.
Les mer om forfatteren

Rolf Gaasland er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø
Les mer om forfatteren