Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000056
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1992
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:149
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Jo Wennesland

Medspiller eller den gode hjelper?

Et kritisk blikk på teori og praksis i sosialt arbeid

Dette er en bok som først og fremst henvender seg til sosialarbeidere, enten de møter sine klienter på et sosialkontor, i en behandlingsinstitusjon eller i en oppsøkende utekontakt.


Wennesland gir en kritisk fremstilling av aktuelle arbeidsmetoder basert på psykodynamisk tenkning og sosial læringsteori, og belyser begrensningene i sosialarbeiderens mulighet til å etablere relasjoner med klienten som er i pakt med de humanistiske og demokratiske idealer som ligger til grunn for faget sosialt arbeid.
Gjennom et historisk tilbakeblikk på idealer og realiteter i norsk sosialpolitikk, drøftes rådende behandlingsteorier og modeller. Wennesland påviser dilemmaer og paradokser som møter sosialarbeideren i spenningsfeltet mellom klientenes og samfunnets interesser, og kommer med konkrete forslag som setter teori og praksis i sammenheng.

Jo Wennesland er sosiolog, og har i over 15 år jobbet i oppsøkende utekontakt for ungdom.
Les mer om forfatteren