Medieestetikk

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400333
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2009
  • Sideantall:216
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Liv Hausken

Medieestetikk

Studier i estetisk medieanalyse

Medieestetikk representerer et nytt og voksende fagfelt som bringer viktige tverrfaglige innsikter når det gjelder vår opplevelse av en stadig mer kompleks og mangfoldig mediehverdag.

 


Hva kan et røntgenbilde på brystet på en T-skjorte fortelle oss om blikk og bilder? Hvordan kan statiske bilder i en film skape inntrykk av rom? Hvilket syn på mennesker og kunnskap kommer til uttrykk i fjernsynsserier som CSI: Crime Scene Investigation? Og hvilke medieerfaringer spilles det på når værmeldingen formidles på Dagsrevyen?

Gjennom analyser av stillbildefilm, et T-skjortemotiv, en populær fjernsynsserie, en dokumentarfilm og en værmelding ser Liv Hausken på hvordan medienes uttrykksformer spiller en rolle for hva som formidles. Med dette ønsker hun å bidra til å utvikle en generell estetikk som tar høyde for den erfaringsmessige dimensjonen ved medieteknologier og formidlingsformer. Boken kan betraktes som et argument for en estetikk som ikke er definert ut fra bestemte trekk eller kvaliteter ved objektet, men som tar ideen om estetikk som historisk og kulturelt preget sansebasert erkjennelse på alvor.

Medieestetikk er et nytt og voksende fagfelt som bringer viktige, tverrfaglige innsikter når det gjelder vår opplevelse av en stadig mer kompleks og mangfoldig mediehverdag.

 

Liv Hausken  
Les mer om forfatteren