Maktens retorikk

Pris: 198,-

 • info
 • ISBN 9788243004009
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2007
  • Kategorier:Språk og litteratur
  • Sideantall:160
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Immanuel Wallerstein

Maktens retorikk

Om europeisk universalisme

De «universelle» verdiene som er blitt brukt for å begrunne intervensjoner i «ikke-siviliserte» land, er ifølge Immanuel Wallerstein ikke universelle. Forfatteren går inn for en sann universalisme som muliggjør en kritisk vurdering av alle forsøk på å rettferdiggjøre intervensjon.«Lettlest, aktuelt, utfordrende.»
Klassekampen


Helt fra spanjolenes erobring av Amerika til amerikanernes «frigjøring» av Irak har vestlige lands intervensjon omkring i verden blitt rettferdiggjort med begreper om sivilisasjon, utvikling og framskritt.

I denne korte og skarpe boken undersøker og kritiserer den kjente samfunnsviteren Immanuel Wallerstein begrunnelsene for slike intervensjoner. Han viser at ideene de er basert på, slett ikke er universelle, men er grunnet i en vestlig tankegang som opptrådte første gang da spanjolene skulle rettferdiggjøre masseslakten av indianere på 1500-tallet. Slike «universelle» argumenter har i realiteten forsvart den sterkestes rett.

I en tid da intervensjon i demokratiets og menneskerettighetenes navn igjen er blitt aktuell, er denne boken både relevant og nødvendig lesning.

«Kampen mellom europeisk universalisme og universell universalisme er den sentrale ideologiske kampen i verden i dag, og utfallet av denne kampen vil være avgjørende for struktureringen av det framtidens verdenssystem som vi vil gå inn i de neste 25 til 50 årene. Vi kan ikke unngå å velge side.» (Fra boken)

format_quote

«Lucid, informed, and insightful» The New York Times «A prolific, provocative, 'big-picture' theorist». Booklist

«Wallerstein's ideas are compelling .. [They provide] a new explanation, a new classification, indeed a revolutionary one, of received knowledge and current thought.» Fernand Braudel

format_quote

Immanuel Wallerstein er seniorforsker ved Yale.
Les mer om forfatteren